Това, което наистина искам

• Какво наистина искаме да

Прочетете този кратък комикс, и вие няма да искате да прекарате живота си напразно.

Съгласни ли сте, че животът на повечето хора днес прилича на конвейер за печелене на пари и придобиване на много неща, най-често напълно ненужно? Забравяме, който искаше да бъде дете, но това, което е там - дори и от това, което мечтите ни са били вчера. Телевизия, реклама, общественото мнение ни наложи постоянна нужда да избяга, побързайте да изпревари някой, да печелят повече и повече. Единственият въпрос е, и дали тя ни прави щастливи? Илюстратори Алън Уотс и Гавин Аун Tang просто и ясно каза защо не е необходимо да се спра на обогатяване и потребление. За нас е удоволствие да подкрепи този манифест на свободата и искрено вярвам, че човек трябва винаги да действа според повелята на собственото си сърце. Какво мислите?

Това, което наистина искам Това, което наистина искам Това, което наистина искам Това, което наистина искам Това, което наистина искам Това, което наистина искам Това, което наистина искам Това, което наистина искам